ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารเภสัชกรรมไทย

30/3/2564 16:42:36น. 1072
ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่ปลอดภัย

ขอแสดงความยินดี กับ

ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่ปลอดภัย

ใน

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/article/view/191075?fbclid=IwAR3bqKThyzmQwDrh4xjj3a2lm7V9mCieR93ozerdG-Je0KRXiz4Sj_yNiTk

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/3/2564 16:42:36น. 1072
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารเภสัชกรรมไทย

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน