วันวิชาการพิราบขาว การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับหลักสูตรครั้งที่ 2

31/3/2564 15:58:21น. 374
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันวิชาการพิราบขาว:การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตรฯครั้งที่ 2 ณ ห้องภูกามยาว2-3 อาคารเรียนรวมภูกามยาว โดยกิจกรรมเป็นความตั้งใจของหลักสูตรฯ ในการพยามสร้างพื้นที่นำเสนอผลงานให้แก่นิสิต  ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตรฯ นำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเภทบทความวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ประเภทโครงงานพัฒนาสังคม และประเภทโครงงานนวัตกรรมสังคม มากกว่า 40 กว่าผลงาน อันนำไปสู่การสร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนาผลงานวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต ตลอดจนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมของหลักสูตรฯให้แก่ผู้ร่วมงานในวันนั้นอีกด้วย


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
31/3/2564 15:58:21น. 374
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วันวิชาการพิราบขาว การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับหลักสูตรครั้งที่ 2

#การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต #สาขาวิชาพัฒนาสังคม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน