วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เรื่อง การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว

1/4/2564 13:25:34น. 95
การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว

       วันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหาร นำโดย ..กัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)” เรื่อง การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว โดยมี ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมได้เชิญ วิทยากรจากสำนักส่งเสริมการมีส่วมร่วมของประชาชน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) บรรยายในหัวข้อ

       1.การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1 – 6

       2.หมวดที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         3.การคำนวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/4/2564 13:25:34น. 95
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เรื่อง การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว

#วิทยาลัยการศึกษา #Green Office
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน