หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง”

2/4/2564 13:45:46น. 1633
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะทันตแพทยศาสตร์ 2564
หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย
โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วย
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนิสิตทันตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม “รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง” เพื่อเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพนบนอบ
ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณรวมถึงเป็นการขอขมาและรับพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ รวมถึงได้รู้จักประเพณีอันดีงามอีกทั้งยังช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าห้องสำนักงาน ชั้น ๔ อาคาร ๒โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง”

#ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #ศาสตราจาร์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ #คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน