คณะศิลปศาสตร์ร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Online and Onsite)

2/4/2564 15:42:01น. 1058
คณะศิลปศาสตร์ร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Online and Onsite)

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (HUSOC 14) Online and Onsite ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเจ้าภาพหลัก ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ สมาชิกเครือข่าย จำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อหารือประเด็นการนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานในฐานะเจ้าภาพร่วมโครงการ และรายงานการดำเนินงานของเครือข่าย รวมถึงแจ้งกำหนดการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก        

 

ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูล / ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ                   

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/4/2564 15:42:01น. 1058
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Online and Onsite)

#คณะศิลปศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน