งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

5/4/2564 10:43:22น. 735
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565  โดยทางงานแผนงานได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563
และรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2564  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2564  เพื่อประเมินประสิทธิผลของตังบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ2564
และนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดวงใจ ใจกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
5/4/2564 10:43:22น. 735
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

#ศ.คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ #โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน