รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ

5/4/2564 16:27:43น. 108
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ

     เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าโครงการ พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยกิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาชุมชนและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน และยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรมากประสบการณ์ คุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ Food Stylist และนวัตกรชุมชนผู้พัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนรู้บริบทการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนวณิช ชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดบึงกาฬ และ คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ออมไทย จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งเรียนรู้ในอนาคต

     กิจกรรมในโครงการศึกษาดูงาน ประกอบด้วยการเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทำมือ เรียนรู้วิธีการปั้นพญานาคซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น ชมความงามของภาพวาดและภาพกราฟิตี้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนจังหวัดพะเยา       

 

ภาพ / ข้อมูล : คุณมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


       

facebooktwitterline


ภาพ :   คุณมารศรี เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/4/2564 16:27:43น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ

#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน