คณะเกษตรศาสตร์ฯ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม"

6/4/2564 15:14:34น. 822
คณะเกษตรศาสตร์ฯ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม"

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา "ต้อนรับคณะศึกษานักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม" นำโดยรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู, คณาจารย์, บุคลากรพร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวฯ ณ อาคารห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ทั้งนี้เป็นโครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บรรยาย และแนะแนวการศึกษาต่อในแต่ล่ะสาขาวิชา ภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาการประมง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สร้างความตื่นเต้น การเรียนรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจให้กับเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
6/4/2564 15:14:34น. 822
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน