ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote

7/4/2564 16:58:52น. 700
บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย และนางสาวสุดา ใจแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ และการใช้โปรแกรม Endnote ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม Endnote รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป

         ผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
7/4/2564 16:58:52น. 700
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote

#บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ #โปรแกรม Endnote #ฐานข้อมูลออนไลน์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน