“รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง” เทศกาลวันสงกรานต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วิถี New Normal

19/4/2564 14:26:53น. 1077
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
          วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนบุคลากรและนิสิต เข้ารดน้ำดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ วิถี New Normal เนื่องในวาระโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ รวมถึงเป็นการขอขมาและรับพรจากผู้ใหญ่แก่ตนเอง เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ ซึ่งการรดน้ำดำหัวถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์
           ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
19/4/2564 14:26:53น. 1077
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง” เทศกาลวันสงกรานต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วิถี New Normal

#รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง #เทศกาลวันสงกรานต์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน