ม.พะเยา MOU พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

27/4/2564 13:49:49น. 1222
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดร.มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับปริญญาตรีให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การฝึกอบรม รวมทั้ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านบริการวิชาการ และด้านวิจัยระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน 

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะพยาบาลศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/4/2564 13:49:49น. 1222
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา MOU พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

#MOU #คณะพยาบาลศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน