เด็กสาธิตเก่ง คว้า9รางวัล สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

28/4/2564 16:26:26น. 245
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เด็กหญิงปาณิสรา พรหมมา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1
??ได้รับรางวัลชมเชย ??
กิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”
ซึ่งจัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-----------------------------------------------------------

รางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุด
วิชา TOP GPA TEST
โครงการทดสอบแข่งขันวัด ความสามารถทางวิชาการ
ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2563
บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
?? อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
เด็กหญิงนิมมลา เมืองมูล
?? อันดับที่ 2 ของภาคเหนือ
เด็กหญิงพิชญา ลิ้มประเสริฐ
?? อันดับที่ 3 ของภาคเหนือ
นายธญาวัฒน์ ศฤงคาร

-----------------------------------------------------------

นางสาวณัฏฐกมล วงษา
(นักเรียนโครงการ วมว.)
ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ตามความต้องการของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาในสาขา Applied Mathematics / Financial Engineering (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

-----------------------------------------------------------

เด็กหญิงกนกนภัส กาญเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

-----------------------------------------------------------
คว้าที่1 ของภาคเหนือและจังหวัด
จากการเข้าร่วมสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 และ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24
ปีการศึกษา 2563
??นางสาวจารุชา พุทธรักษ์
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ
วิชาวิทยาศาสตร์ (Science Genius)
??นางสาววสิตา อินใจ
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
วิชาคณิตศาสตร์
??นายวิทยา ถายะ
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
วิชาคณิตศาสตร
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
28/4/2564 16:26:26น. 245
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เด็กสาธิตเก่ง คว้า9รางวัล สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน