ม.พะเยา เปิดรับสมัครป.ตรี TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 1&2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

7/5/2564 16:07:34น. 1367
TCAS 64 รอบที่ 3
          มหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 1&2) ประจําปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ
    >> คลิกตารางแสดงระเบียบการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission 1) https://bit.ly/33ojqG0
    >> คลิกตารางแสดงระเบียบการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission 2) https://bit.ly/3tsuXOU

          ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ โดยเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้สามารถดูรายละเอียดคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 544 6666 ต่อ 1260-3 หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
7/5/2564 16:07:34น. 1367
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เปิดรับสมัครป.ตรี TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 1&2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

#TCAS
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน