อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

27/5/2564 18:35:20น. 969
อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 วิทยาเขตเชียงราย อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายมีความรู้และความเข้าใจในการเขียนข่าวที่ดี สามารถเขียนข่าวและบทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย องค์ประกอบของข่าว โครงสร้างข่าว การวิเคราะห์ข่าว

นอกจากนี้ บุลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข่าวและStoryboard ในหัวข้อ วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) ซึ่งประกอบด้วย สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ โดยผลงานที่ชนะเลิศจะนำไปสร้างเป็นคลิปวีดีโอ วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว ความยาว 2 นาที

สำหรับผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นางสาวกาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 1,000 บาท จากผู้อำนวยการ โดยที่ผลงานดังกล่าวจะใช้สำหรับการผลิตวิดิทัศน์เผยแพร่ทางยูทูปและขยายผลเป็นบทความเพื่อลงในเว็บไซต์ของวิทยาเขตใน Knowledge Sharing เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
27/5/2564 18:35:20น. 969
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

#เขียนข่าว #เขียนบทความ #สำนักงานสีเขียว #อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา #UPIdentity #สุขภาพ #บุคลิกภาพ #สุนทรียภาพ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน