คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)

29/5/2564 6:59:34น. 122
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ) 

โดย ผศ.ดร. สมคิด จูหว้าคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน เข้าร่วมโครงการด้วย 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ มาตราฐานคู่มือ และสรุปการจัดทำ ร่างคู่มือ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำได้รูปแบบผลงานอย่างสร้างสรรค์ (คู่มือ งานวิเคราะห์ งานวิจัย)" โดย เป็นการดำเนินกิจกรรมติดตาม และนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (รูปแบบออนไลน์) และห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/5/2564 6:59:34น. 122
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)

#PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน