คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบ HR Smart

1/6/2564 16:58:55น. 126
การบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบ HR Smart

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบ HR Smart

โดย  ผศ.ดร. สมคิด จูหว้าคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการด้วย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบ HR Smart เพื่อให้อาจารย์ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/6/2564 16:58:55น. 126
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบ HR Smart

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน