คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ

2/6/2564 22:53:10น. 618
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ โดย ผศ.ดร. สมคิด จูหว้าคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมโดยมีบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการด้วย
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ การทำวิจัยอย่างไร “กรณีศึกษาโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE)”
ด้าน วิธีวิทยาการวิจัยทางนวัตกรรมและวิทยาการเรียนรู้ที่ใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน และการเขียนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/6/2564 22:53:10น. 618
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์นานาชาติ

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #PHUP #University of Phayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน