คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ประจำปี 2564

7/6/2564 11:26:19น. 628
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,UPPSF

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ประจำปี 2564 โดย ผศ.ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือการจัดออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาได้แก่ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ใจเขียนดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรสายวิชาการภายในคณะและเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านการสอนอย่างมืออาชีพ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิศรา บุญเกิด   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
7/6/2564 11:26:19น. 628
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน