กิจกรรมการอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) จังหวัดพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

8/6/2564 10:57:20น. 1014
กิจกรรมการอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) จังหวัดพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมการอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564


 


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการ“เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กิจกรรมย่อย: ปล่อยอึ่งเพ้า แนวทางการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนธรรมชาติในชุมชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนการเพาะขยายพันธุ์อึ่งเพ้า เพื่อนำไปปล่อยในชุมชนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้นำลูกอึ่งเพ้าไปปล่อยที่ตำบลปง และตำบลออย อำเภอปง (จำนวนอึ่งเพ้าที่ปล่อยไม่น้อยกว่า 64,000 ตัว) วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้นำลูกอึ่งเพ้าไปปล่อยที่ตำบลฝายกวาง และตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (จำนวนอึ่งเพ้าที่ปล่อยไม่น้อยกว่า 70,000 ตัว) วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้นำลูกอ๊อดอึ่งเพ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัว ไปปล่อยร่วมกับคนในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ปล่อยลูกอ๊อดอึ่งเพ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ตัว ปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมอึ่งเพ้า ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/6/2564 10:57:20น. 1014
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) จังหวัดพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน