คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ How to Learn

11/6/2564 15:03:35น. 559
How to Learn
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ร่วมสอนชั้นปรีคลินิก (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 และ รหัส 64 แพทย์แนวใหม่) ปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.แนะนำทีมผู้บริหาร บุคลากรงานวิชาการและงานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
2.แนะนำ ชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 2-3) โดยอาจารย์จากคณะร่วมสอน
3.กิจกรรม รุ่นที่พบปะรุ่นน้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และเตรียมความพร้อมและปรับตัวในการเรียนแบบต่อเนื่อง (Module) ในระดับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
11/6/2564 15:03:35น. 559
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ How to Learn

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน