อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการฝึกประสบการณ์

15/6/2564 13:33:30น. 2427
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          Rapid Test : Benefits and Pitfalls in Infectious Diagnosis เป็นหัวข้อที่ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา อาจารย์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำมาใช้ในการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ประจำแหล่งฝึกเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional competency) ของสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และเกณฑ์ประเมินการฝึกงาน สำหรับประเมินนิสิตที่ฝึกงานภาคสนาม ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครการที่จัดขึ้นผ่านระบบ online ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 150 ท่าน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการฝึกประสบการณ์ร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึกและการฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์นี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น

หัวข้อ Transfusion science and trends toward precision medicine โดยวิทยากร รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง และอ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน


หัวข้อ ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส SAR CoV-2 ข้อมูลพื้นฐานของไวรัสและสายพันธุ์ต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ทนพ.วุฒิชัย คำดวง, อ.ดร.ทนพญ.คณิตาพร สุภาเดช และ ผศ.ดร.อักษรากร คำมาสุข อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อ All about Covid-19 and Thrombosis โดย รศ.ดร.ทนพญ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน โดยผู้สนใจเข้าฟังสามารถอบรม online ผ่าน Zoom และติดตามรายละเอียดได้ทางเวปไซต์คณะสหเวชศาสตร์
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
15/6/2564 13:33:30น. 2427
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการฝึกประสบการณ์

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #เทคนิคการแพทย์ #พะเยา #มพ. #up
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน