คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก”

16/6/2564 16:46:15น. 564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ตำแหน่ง หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 / Microsoft Teams


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/6/2564 16:46:15น. 564
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก”

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน