โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2

17/6/2564 13:37:53น. 312
โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2

ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ทีมนักวิจัยจากโครงการ Phayao Learning City นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space of Phayao Learning City Network) 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนนนดา แหล่งเรียนรู้การทำสบู่สมุนไพร บ้านจานใบไม้ศิริสุข แหล่งเรียนรู้การทำจานใบไม้จากวัสดุธรรมชาติ และ บ้านดินคำปู้จู้ Live & Learn Mud House แหล่งเรียนรู้การปั้นดินและเตาพิซซ่า โดยแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมด ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา อาจารย์วรินทร์ รวมสำราญ และ ทีมวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและสร้างนวัตกรชุมชน รวมถึงนักธุรกิจน้อย ร่วมกับ นายกเทศบาลเมืองพะเยา และผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยาและทีมงาน

 

3. มอบเงินปันผลจากการขายสินค้าของผู้เรียนในโครงการ Phayao Learning City แก่ นายกเทศบาลเมืองพะเยา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) กลุ่มสานใจฮัก และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

โครงการ Phayao Learning City ปีที่ 2 ได้รับการสนับสนุนโดย หน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

            

                               

ข้อมูล / ภาพ: นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการพะเยา Learning City

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


       

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการพะเยา Learning City   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/6/2564 13:37:53น. 312
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2

#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน