คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams

21/6/2564 15:52:16น. 704
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ กล่าวแนะนำคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิธีจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และเพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พวงผกา ธนะจักร์   
ข้อมูล/ข่าว :    พวงผกา ธนะจักร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
21/6/2564 15:52:16น. 704
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams

#ป.ตรี โครงการพิเศษ #นิติมพ #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน