คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

29/6/2564 10:08:16น. 977
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา EdPEx ประจำปี 2563
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า กรรมการ เข้าร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ บรรยายในหัวข้อ “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
29/6/2564 10:08:16น. 977
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน