อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2: ข้อมูลพื้นฐานของไวรัสและสายพันธุ์ต่างๆ

29/6/2564 14:55:00น. 2337
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมวิชาการและการฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2: ข้อมูลพื้นฐานของไวรัสและสายพันธุ์ต่างๆ ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting 


โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

13.00 - 14.00 น.

ความรู้พื้นฐานของไวรัส และการติดเชื้อราในผู้ป่วย COVID-19 โดย ดร.ทนพญ. คณิตาพร สุภาเดช และ ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข

14.00 - 15.00 น.

Coronavirus; From origin To variation ข้อมูลพื้นฐานการระบาดของเชื้อ SARS-Cov-2 สายพันธุ์ต่าง ๆ โดย ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์

15.00 - 16.00 น.

Laboratory diagnosis of COVID-19, Proactive COVID-19 testing, Molecular diagnosis, POCT, Vaccine responses โดย ผศ.ดร.ทนพ.วุฒิชัย คำดวง

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่าหนึ่งพันคน ทั่วประเทศ

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
29/6/2564 14:55:00น. 2337
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2: ข้อมูลพื้นฐานของไวรัสและสายพันธุ์ต่างๆ

#คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #มพ. #ระบาดวิทยา #เทคนิคการแพทย์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน