คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตในการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์ระหว่างฝึกสหกิจศึกษา

29/6/2564 15:55:54น. 551
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตในการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์ระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และบริษัทอินเตอร์ไฮด์จำกัด ซึ่งเป็นอดีตนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการเลือกและการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรวมถึงแชร์ประสบการณ์ระหว่างฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
29/6/2564 15:55:54น. 551
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตในการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์ระหว่างฝึกสหกิจศึกษา

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน