ม.พะเยา ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย

1/7/2564 16:21:39น. 2333
 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย


            วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง ICT1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันสาธารณภัย ชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งในช่วงบ่าย เป็นการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณ ลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองอาคารสถานที่ /ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/7/2564 16:21:39น. 2333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย

# ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน