คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

5/7/2564 15:02:45น. 1210
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ขอแสดงความยินดีแก่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

 

เรื่อง Knowledge and behaviors toward health care for elderly patients with hypertension, and quality of life among informal caregivers in Northern Thailand. (2020) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/7/2564 15:02:45น. 1210
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #PHUP #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน