คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

7/7/2564 11:38:16น. 781
ประชุม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะร่วมสอนชั้นปรีคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการรับทราบ ร่วมทั้งได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
7/7/2564 11:38:16น. 781
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

##คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ##MEDUP ##โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน