คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ

15/7/2564 16:10:39น. 586
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ นำโดย ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเขียนกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง บทบาทของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือครุภัณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่สนใจผ่านทางโปรแกรม microsoft team 
ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    สรัญญา เทือกธรรมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
15/7/2564 16:10:39น. 586
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #คุณนิภาพร เผ่ากันทะ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน