ประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

20/7/2564 14:32:28น. 700
UP : Unity & Professional
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. กองแผนงานจัดการประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชียวสุวรรณ เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft teams) และได้เรียนเชิญ คณบดี รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านแผนและงบประมาณหัวหน้าสำนักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้แนะนำแนวทางในการการจัดทำงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
20/7/2564 14:32:28น. 700
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG17 #University of Phayao #กองแผนงาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน