คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp

23/7/2564 16:50:04น. 593
โครงการบ่มเพาะนักวิจัย
เมื่อวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp (Clinical Epidemiology, Clinical Statistics. & Clinical Research) นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะในการออกแบบงานวิจัยคลินิก ดำเนินการวิจัยคลินิกและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติศาสตร์คลินิกในงานวิจัย ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

โครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตร Ph.D.Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Introduction to clinical epidemiology, Introducing the DEPTh Model & clinical question, Diagnostic research: modern concept, Etiognostic research: cohort & case-control design reconceptualization, Prognostic research: fundamental & factor research, Prognostic prediction research

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Stratified medicine research ,RCT, Non-randomized controlled trial, Observational design & propensity methods, Interrupted time design, Methods-oriented research

และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Clinical statistics and clinical research, Measures in clinical research, Analysis of etiognostic research (cohort), Analysis of etiognostic research (case-control), Analysis. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/7/2564 16:50:04น. 593
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน