วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดส่งคู่มือ วัตถุดิบ ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการในรูปแบบ Self-Practicing Station (SPS) Model

30/7/2564 10:35:07น. 547
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งคู่มือ วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติการในรูปแบบ Self-Practicing Station (SPS) Model การเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ของรายวิชา ๓๔๒๓๒๐ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ๓๔๒๓๒๓ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสีผิว, ๓๔๒๓๒๑ สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง, ๓๔๒๓๔๓ สุขภาพและความงาม           โดยได้จัดส่งให้นิสิต ณ จุดสถานี (Station) ทั้งหมด ๑๔ stations ซึ่งอิงจากสถานที่พักของนิสิต เพื่อให้นิสิตเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติและจัดทำชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด (Self-Practicing) ณ ห้องพักของตนเอง เพื่อความปลอดภัยและรักษามาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยงานห้องปฏิบัติการจะรับชิ้นงานตาม Station ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อให้อาจารย์เป็นผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ประธาน​หลักสูตร​เครื่องสำอางคณะเภสัชศาสตร์/ ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
30/7/2564 10:35:07น. 547
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดส่งคู่มือ วัตถุดิบ ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการในรูปแบบ Self-Practicing Station (SPS) Model

#วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน