คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product 2564

4/8/2564 10:28:26น. 581
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 นำโดย ดร.พิทักษ์พงศ์   ปันต๊ะ  คุณกาหลง  ปัญญาทอง  คณะพยาบาลศาสตร์และทีมวิทยากรจากคณะแพทย์ นายแพทย์สรวิส  บุญญฐีและคณะสาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย รศ.ดรเกษแก้ว   เสียงเพราะ    ดร.ศศิวิมล  บุตรสีเขียว    ว่าที่ร้อยตรี นิศารัตน์   อุตตมะ  อาจารย์ประกาศิต  ทอนช่วย  อาจารย์มนชนก  ชูวรรธนะปกรณ์     อาจารย์ศุภกาญจน์   แก่นเท้า  รวมทั้งอาจารย์เดช  ดอกพวง คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเมนูอาหารให้กับคนในชุมชนและมีการสอนการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อกำจัดแมลงภายในครัวเรือนโดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้  ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้มีการนำยาเส้นหรือยาฉุนมาหมักเป็นยาไล่แมลง โดยใช้ปราชญ์ที่อยู่ในชุมชนมาร่วมให้ความรู้ในการใช้โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนได้ใช้ไล่แมลงเบื้องต้น  จะได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีหากเหลือใช้ก็วางแผนจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ถาวร  ริมวังตระกูลและคณะ  มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตจานหรือถ้วยใบไม้โดยนำใบตะกูยักษ์ซึ่งมีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีใบขนาดใหญ่            ทำถ้วยหรือจานง่าย  ซึ่งสามารถนำมาใส่อาหารหรือใช้เป็นประดับตกแต่ง ห้องนอน สถานที่ร้านค้าต่างได้   ซึ่งในการจัดทำโครงการดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดทำโครงการครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นแนวทางในการสร้างอาชีพของตนเอง    กลุ่มญาติหรือผู้ดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ดูแล  

ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณสวิง  สุพรมผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านแสะ  ตำควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการครั้งนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
4/8/2564 10:28:26น. 581
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product 2564

#โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product 2564 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ##มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน