คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

26/8/2564 10:58:30น. 2605
คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการประเมิน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นกรรมการประเมิน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของ EdPEx ต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ศุภกัญญา ลาสม   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
26/8/2564 10:58:30น. 2605
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

#คณะสหเวชศาสตร์ #EdPEx #IQA
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน