มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ ๗ ของประเทศ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

27/8/2564 15:12:40น. 6855
มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 7 ของประเทศ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ ๗ ของประเทศประเภทสถาบันอุดมศึกษา  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น โดยประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คะแนนอันดับที่ ๗  ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๙๖ ระดับ A จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ๘๓ แห่ง


คะแนนตามตัวชี้วัด

คะแนน ๙๔.๙๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน : Aผลคะแนนภาพรวมของประเภท สถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลอ้างอิง ; https://itas.nacc.go.th/report/rpt0401?year=2021&departmentcatId=8 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
27/8/2564 15:12:40น. 6855
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ ๗ ของประเทศ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

#ita64 #ITA #University of Phayao #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน