คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม”นิสิตรุ่นใหม่ รู้และเข้าใจ ใส่ใจคนรอบข้าง”

30/8/2564 17:02:00น. 324
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม”นิสิตรุ่นใหม่ รู้และเข้าใจ ใส่ใจคนรอบข้าง” ภายใต้โครงการ Super KPI ด้านเสริมสุขภาพจิต โครงการนิสิตวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รู้และเข้าใจใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีผู้เชียวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.นภาพร เอี่ยมละออ และอาจารย์วัชราภรณ์ ศรีเรือน กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม”นิสิตรุ่นใหม่ รู้และเข้าใจ ใส่ใจคนรอบข้าง”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/8/2564 17:02:00น. 324
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม”นิสิตรุ่นใหม่ รู้และเข้าใจ ใส่ใจคนรอบข้าง”

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SCIENCEUP #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน