คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน “ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต”

2/9/2564 10:09:46น. 861
การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน“ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต” ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำเครื่องสักการะและเครื่องประกอบพิธีล้านนาแก่ชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดแม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “ผี : ศรัทธา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม กรณีศึกษาในบริบทสังคมล้านนา” และการประกวดการนำเสนอผลงานและตัดสิน “ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต” เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น นตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
2/9/2564 10:09:46น. 861
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน “ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต”

#คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน #ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน