กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10/9/2564 11:37:46น. 1761
นิสิตจิตอาสา
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปิดให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย ศิรินวล ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารในด้านของความปลอดภัยเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน้ำดื่มบริโภคตามจุดให้บริการในโรงอาหาร ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำและมาตรการการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และตัวแทนจากกองกฎหมายและทรัพย์สินเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงอาหารภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / ภิญญาดา ไชยยศ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
10/9/2564 11:37:46น. 1761
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน