ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทดลองใช้งานฐานข้อมูล SciFinderⁿ

16/9/2564 11:42:37น. 336
ฐานข้อมูล SciFinderⁿ
        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทดลองใช้งานฐานข้อมูล SciFindern จากสำนักพิมพ์ CAS (Chemical Abstract Service) ในเครือสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเคมีที่รวบรวมงานวิจัยจากวารสารวิชาการด้านเคมีทั่วโลกมากกว่า 10,000 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลสารเคมี และรายการงานวิจัยด้านเคมีจากทั่วโลก
         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานฐานข้อมูล SciFindern ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ https://scifinder-n.cas.org/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
         สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ https://shortest.link/14yc ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
16/9/2564 11:42:37น. 336
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทดลองใช้งานฐานข้อมูล SciFinderⁿ

#SciFinderⁿ #SciFinder #ทดลองใช้งานฐานข้อมูล #ทดลองใช้งานฟรี #ฐานข้อมูลออนไลน์ ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #เคมี #รายงานการวิจัยด้านเคมี #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน