กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

21/9/2564 16:32:19น. 1767
เฟิร์มฟิต

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ((เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)) ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน รับชมผ่าน Microsoft team โดยเชิญนิสิตจากสาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น  Body weight training, Aerobic Dance Cardio Workout At Home ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 18 กันยายน สตูดิโอ กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งสร้างเสริมทักษะทางกีฬา การออกกำลังกายอย่างสม่ำสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่าง เช่นโรคหัวใจ, โรคระบบไหลเวียนโลหิต,เบาหวาน,และโรคอ้วน นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้นิสิตหันมาให้ความสนใจออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และใจ จึงเป็นสิ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยกำลังรณรงค์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ กับการหางไกลจากโรคระบาด โควิด 19 โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เฟิร์ม ฟิต พิชิตโรค ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคได้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
21/9/2564 16:32:19น. 1767
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

#SDG3
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน