ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

30/9/2564 10:06:11น. 192
กองบริการการศึกษา
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา แผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ให้แก่บุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการร่วมวางแผน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุภาวดี ศรียา   
ข้อมูล/ข่าว :    สุภาวดี ศรียา   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/9/2564 10:06:11น. 192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

#กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน