ลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/9/2564 11:51:52น. 2152
MOU มูลนิธิฮันส์ไซเดล

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในนามคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร. อักเซล นอยแบร์ต ผู้แทนประจำประเทศไทย ในนามมูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Hanns Seidel Foundation: HSF) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

          โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ได้ประสานความร่วมมือ ทำงานอันมีประสิทธิภาพระหว่างกัน โดยดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กลายมาเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงปรารถนา ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้เข้มแข็งขึ้น และขยายระดับความร่วมมือและความพยายามที่จะระบุประเด็นอันเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมท้องถิ่น ประชาธิปไตย และการพัฒนาทางสังคม เน้นย้ำ ความปรารถนาดีที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนนักศึกษา และนักวิชาการ


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
30/9/2564 11:51:52น. 2152
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

#MOU #มูลนิธิฮันส์ไซเดล #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #Hanns Seidel Foundation #HSF #มูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี #สุภกร พงศบางโพธิ์ #อักเซล นอยแบร์ต
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน