การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

11/10/2564 11:27:29น. 920
การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานกระบวนการและการดำเนินงาน ของคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้มีการกำหนดนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนงาน กระบวนการและการดำเนินงานของคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนควบคุมดูแลคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.law.up.ac.th/
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666 ต่อ 1619


   

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/10/2564 11:27:29น. 920
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

#sdg4 #sdg5 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน