คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเปลี่ยนแผนให้เป็นผล 2565 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การนำไปปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

18/10/2564 11:12:42น. 185
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเปลี่ยนแผนให้เป็นผล 2565 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การนำไปปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเปลี่ยนแผนให้เป็นผล 2565 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การนำไปปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยการระดมความคิดจากผู้บริหารฝ่ายต่างๆ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. องอาจ มณีใหม่ และ ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง โดยมีผู้ช่วยคณบดี รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และรักษาการหัวหน้างาน ตัวแทนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ณ โรงแรม M2 hotel  จ.พะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/10/2564 11:12:42น. 185
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเปลี่ยนแผนให้เป็นผล 2565 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การนำไปปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน