บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์พร้อมด้วยคุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

29/10/2564 8:08:21น. 176
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ถูกจ้างงาน U2T ได้ร่วมพัฒนา ในพื้นที่ตำบลภูซาง และตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ การพัฒนากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลของจังหวัดพะเยาอย่างบูรณาการ

โดยการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ คุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์โครเชต์ ภายใต้แบรนด์ Handnaree โดยกลุ่มถักโคเชต์บ้านธาตุภูซาง และผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรไล่ยุง ภายใต้แบรนด์ หนานทน และผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก ภายใต้แบรนด์ดอนจัย โดนใจ๋ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับกลุ่มผู้ถูกจ้างงาน U2T และเพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/10/2564 8:08:21น. 176
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์พร้อมด้วยคุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University Of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน