คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตคณะแพทยศาสตร์

5/11/2564 9:45:37น. 171
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องเรียน OPD3 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ บุคลากร และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งตัวแทนนิสิต ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

    โดยวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยนิสิตแพทย์ เพื่อรับทราบปัญหาด้านต่าง ๆ (Feedback) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านโสตทัศนูปกรณ์อาจารย์พิเศษ (วิทยากรภายนอก) และด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
5/11/2564 9:45:37น. 171
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตคณะแพทยศาสตร์

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน