แนะนำบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ALIST OPAC

17/11/2564 9:08:47น. 103
ALIST OPAC

www.clm.up.ac.thศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ALIST OPAC สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันได้ผ่านเว็บไซต์ https://apps.apple.com/th/app/alist-opac/id959849326?l=th

กรณีที่ไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้งานโปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการ โทร. 0 5446 6705

 

ช่องทางติดต่อศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

Chatbot น้องบันน่า : m.me/up.clm

Line : @wfj6314r

IG : library_up

Youtube : https://www.youtube.com/user/upclm

Tel. 0 5446 6705 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/11/2564 9:08:47น. 103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


แนะนำบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ALIST OPAC

##ALIST OPAC ##OPAC ##ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ ##บริการยืมหนังสือ ##ยืมหนังสือด้วยตนเอง ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน