สาธิต ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญา เป็นต้นแบบการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์

18/11/2564 16:56:56น. 432
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
        
          
          วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา          ในช่วงเช้าหลังจากนักเรียนเคารพธงชาติหน้าเสาธงเสร็จ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้กล่าวทักทาย และได้เดินทางไปที่อาคารศิลปะ เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลนโยบายการบริหารของโรงเรียน โดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด ๗๘๒ คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๐ คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖๕๒ คน โดยในระดับมัธยมศึกษา ได้จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ และ หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจะทำการจัดการเรียนการเรียนการสอนแบบ on site ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕          ด้านผลงานความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานั้นมีอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตัวนักเรียนหลากหลายรายการ เช่น การได้รับทุนจากรัฐบาล (กพ.) ศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญา ตรี-โท-เอก การได้รับรางวัลเหรียญทองด้านวิชาการในการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ หรือการคว้าเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ IYRC Senior Robot Creationld Prize 2021 รวมทั้งการแข่งขันในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ทดลองปลูกโหระพาบนพื้นโลก สู่สถานีอวกาศนานาชาติ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศมาครอง ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมถึงฝากความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพของทุกคน โดยปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนมาสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากกว่า ๙๐%


          กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะและโรงเรียน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะและโรงเรียนต่อไป


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
18/11/2564 16:56:56น. 432
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิต ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญา เป็นต้นแบบการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สภากาแฟสัญจร
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน